Fundar 29 Resultados para: boją

 • Lecz ja wiem, że ty i słudzy twoi nie boją się jeszcze Pana Boga. (Księga Wyjścia 9, 30)

 • Gdy widziałem, [że się boją], wstałem i rzekłem do możnych, do zwierzchników i do reszty ludu: Nie bójcie się ich! Na Pana wielkiego i strasznego pamiętajcie i walczcie za braci swoich, za synów swoich i córki, za żony swoje i domy! (Księga Nehemiasza 4, 8)

 • Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją, i powierza im swoje przymierze. (Księga Psalmów 25, 14)

 • Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie, i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. (Księga Psalmów 31, 20)

 • Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, (Księga Psalmów 33, 18)

 • Usłyszy Bóg i poniży ich Ten, który zasiada na tronie od początku, bo nie ma dla nich opamiętania i nie boją się Boga. (Księga Psalmów 55, 20)

 • Postawiłeś znak dla tych, co boją się Ciebie, by uciekali przed łukiem. (Księga Psalmów 60, 6)

 • Bo Ty, o Boże, wysłuchujesz mych ślubów i wypełniasz życzenia tych, co się boją Twojego imienia. (Księga Psalmów 61, 6)

 • by ugodzić niewinnego z ukrycia, znienacka strzelają, wcale się nie boją. (Księga Psalmów 64, 5)

 • Niechaj nam Bóg błogosławi i niech się Go boją wszystkie krańce ziemi! (Księga Psalmów 67, 8)

 • Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi. (Księga Psalmów 85, 10)

 • Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. (Księga Psalmów 103, 11)


“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina