Fundar 48 Resultados para: Pamiętaj

 • Pan rzekł do Mojżesza: Gdy będziesz zbliżał się do Egiptu, pamiętaj o władzy czynienia wszelkich cudów, jaką ci dałem do ręki, i okaż ją przed faraonem. Ja zaś uczynię upartym jego serce, że nie zechce zezwolić na wyjście ludu. (Księga Wyjścia 4, 21)

 • Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. (Księga Wyjścia 20, 8)

 • Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu. (Księga Powtórzonego Prawa 5, 15)

 • nie lękaj się ich! Pamiętaj, co uczynił Pan, Bóg twój, faraonowi i wszystkim Egipcjanom. (Księga Powtórzonego Prawa 7, 18)

 • Pamiętaj o próbach ogromnych, które widziały twoje oczy, o znakach i cudach, o mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu, którym wyprowadził cię Pan, Bóg twój. Tak samo uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim narodom, których ty się lękasz. (Księga Powtórzonego Prawa 7, 19)

 • Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. (Księga Powtórzonego Prawa 8, 2)

 • Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom. (Księga Powtórzonego Prawa 8, 18)

 • Pamiętaj, a nie zapomnij, jak na pustyni pobudzałeś do gniewu Pana, Boga swego. Od dnia, kiedyś wyszedł z ziemi egipskiej aż do przyjścia na to miejsce, byliście oporni względem Pana. (Księga Powtórzonego Prawa 9, 7)

 • Pamiętaj, żeś i ty był niewolnikiem w ziemi egipskiej; dlatego ja ci nakazuję zachować to prawo. (Księga Powtórzonego Prawa 24, 22)

 • Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w drodze, gdyś wyszedł z Egiptu. (Księga Powtórzonego Prawa 25, 17)

 • Panie Boże, nie odwracaj oblicza od Twego pomazańca, pamiętaj o Twej dobroci wobec Twego sługi Dawida. (2 Księga Kronik 6, 42)

 • Pamiętaj, Boże mój, na moją korzyść, o wszystkim, co uczyniłem dla tego ludu. (Księga Nehemiasza 5, 19)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina