Fundar 24 Resultados para: Miły

 • Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: Chodźmy, służmy bogom obcym, bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi - (Księga Powtórzonego Prawa 13, 7)

 • Czyż nie przez to zgrzeszył Salomon, król izraelski? A przecież między wielu narodami nie było króla jak on. Był on miły Bogu swemu, i ustanowił go Bóg królem nad całym Izraelem: nawet jego skusiły do grzechu cudzoziemskie kobiety. (Księga Nehemiasza 13, 26)

 • Chleb oszustwa miły jest człowiekowi, lecz potem usta napełni kamieniem. (Księga Przysłów 20, 17)

 • Bo człowiekowi, który Mu jest miły, daje On mądrość i wiedzę, i radość, a na grzesznika wkłada trud, by zbierał i gromadził, i potem oddał temu, który się Bogu podoba. To też jest marność i pogoń za wiatrem. (Księga Koheleta 2, 26)

 • I przekonałem się, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest siecią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami. Kto Bogu jest miły, ten się od niej ustrzeże, lecz grzesznika ona usidli. (Księga Koheleta 7, 26)

 • Mój miły jest mi woreczkiem mirry wśród piersi mych położonym. (Pieśń nad pieśniami 1, 13)

 • Zaiste piękny jesteś, miły mój, o jakże uroczy! Łoże nasze z zieleni. (Pieśń nad pieśniami 1, 16)

 • Miły mój odzywa się i mówi do mnie: Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź! (Pieśń nad pieśniami 2, 10)

 • Mój miły jest mój, a ja jestem jego, on stada swe pasie wśród lilii. (Pieśń nad pieśniami 2, 16)

 • Nim wiatr wieczorny powieje i znikną cienie, wróć, bądź podobny, mój miły, do gazeli, do młodego jelenia na górach Beter! (Pieśń nad pieśniami 2, 17)

 • Powstań, wietrze północny, nadleć, wietrze z południa, wiej poprzez ogród mój, niech popłyną jego wonności! Niech wejdzie miły mój do swego ogrodu i spożywa jego najlepsze owoce! (Pieśń nad pieśniami 4, 16)

 • Ja śpię, lecz serce me czuwa: Cicho! Oto miły mój puka! Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me - kropli nocy. (Pieśń nad pieśniami 5, 2)


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina