Fundar 3748 Resultados para: Jego

 • I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. (Apokalipsa Św. Jana 19, 19)
 • A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta. (Apokalipsa Św. Jana 19, 21)

 • I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. (Apokalipsa Św. Jana 21, 3)

 • mające chwałę Boga. źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: (Apokalipsa Św. Jana 21, 11)

 • A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur. (Apokalipsa Św. Jana 21, 15)

 • A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe. (Apokalipsa Św. Jana 21, 16)

 • I zmierzył jego mur - sto czterdzieści cztery łokcie: miara, która ma anioł, jest miarą człowieka. (Apokalipsa Św. Jana 21, 17)
 • A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto - to czyste złoto do szkła czystego podobne. (Apokalipsa Św. Jana 21, 18)

 • A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, Bóg wszechmogący oraz Baranek. (Apokalipsa Św. Jana 21, 22)

 • I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek. (Apokalipsa Św. Jana 21, 23)

 • I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. (Apokalipsa Św. Jana 21, 24)

 • I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy. (Apokalipsa Św. Jana 21, 25)
“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina