Fundar 4 Resultados para: Galacji

  • Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak poleciłem Kościołom Galacji. (1 List do Koryntian 16, 1)

  • i wszyscy bracia, którzy są przy mnie - do Kościołów Galacji: (List do Galatów 1, 2)

  • Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. (2 List do Tymoteusza 4, 10)

  • Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, (1 List Piotra 1, 1)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina