Fundar 46 Resultados para: Betlejem

 • A Rachela umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem. (Księga Rodzaju 35, 19)

 • Ja bowiem, gdy wracałem z Paddan-Aram, utraciłem Rachelę w Kanaanie, w drodze, kiedy pozostawała mi jeszcze pewna przestrzeń, aby dojść do Efrata, i musiałem ją pochować tam, w drodze do Efrata, czyli Betlejem. (Księga Rodzaju 48, 7)

 • Chalchul, Bet-Sur, Gedor, (9a) Maarat, Bet-Anot, Eltekon: sześć miast z przyległymi wioskami. (9b) " Tekoa, Efrata czyli Betlejem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Manocho: jedenaście miast z przyległymi wioskami. " (Księga Jozuego 15, 58)

 • Ponadto Kattat, Nahalal, Szimron, Jideala i Betlejem: dwanaście miast wraz z przyległymi wioskami. (Księga Jozuego 19, 15)

 • Po nim sprawował sądy nad Izraelem Ibsan z Betlejem. (Księga Sedziów 12, 8)

 • Następnie Ibsan umarł i pochowano go w Betlejem. (Księga Sedziów 12, 10)

 • Był pewien młody człowiek w Betlejem judzkim, z pokolenia (Judy). Był on lewitą i mieszkał tam jako przybysz. (Księga Sedziów 17, 7)

 • Człowiek ten opuścił miasto Betlejem w Judzie, aby zamieszkać jako przybysz tam, gdzie mu się przytrafi. Podróżując doszedł aż do góry Efraima, do domu Miki. (Księga Sedziów 17, 8)

 • Wtedy Mika rzekł do niego: Skąd przychodzisz? Odpowiedział mu: Jestem lewitą z Betlejem judzkiego i szukam miejsca, aby zamieszkać. (Księga Sedziów 17, 9)

 • W owych dniach - nie było wówczas króla w Izraelu - pewien mąż, lewita, mieszkający u stóp góry Efraima, wziął sobie za żonę kobietę z Betlejem judzkiego. (Księga Sedziów 19, 1)

 • Żona go zdradziła i udała się do domu swego ojca w Betlejem judzkim. Tam przebywała przez cztery miesiące. (Księga Sedziów 19, 2)

 • Ten odparł: Wracamy z Betlejem judzkiego w strony góry Efraima, skąd pochodzę. Odwiedziłem Betlejem judzkie, a teraz wracam do domu i nie mam nikogo, kto by mnie przyjął pod dach. (Księga Sedziów 19, 18)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina