Fundar 89 Resultados para: Arkę

 • Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. (Księga Rodzaju 6, 14)

 • A potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wody wezbrały, i podniosły arkę ponad ziemię. (Księga Rodzaju 7, 17)

 • I uczynią arkę z drzewa akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia; jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia. (Księga Wyjścia 25, 10)

 • Powiesisz zaś zasłonę na kółkach i umieścisz wewnątrz poza zasłoną Arkę świadectwa, i będzie oddzielała zasłona Miejsce święte od Najświętszego. (Księga Wyjścia 26, 33)

 • I namaścisz nim Namiot Spotkania i Arkę Świadectwa, (Księga Wyjścia 30, 26)

 • Namiot Spotkania, Arkę Świadectwa, przebłagalnię, która jest na niej, i wszystkie sprzęty przybytku, (Księga Wyjścia 31, 7)

 • arkę z drążkami, przebłagalnię i okrywającą ją zasłonę; (Księga Wyjścia 35, 12)

 • Potem Besaleel zbudował arkę z drzewa akacjowego, której długość wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość i wysokość półtora łokcia. (Księga Wyjścia 37, 1)

 • Arkę Świadectwa z drążkami, przebłagalnię, (Księga Wyjścia 39, 35)

 • I umieścisz w nim Arkę Świadectwa, i nakryjesz ją zasłoną. (Księga Wyjścia 40, 3)

 • Wniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą i okrył nią Arkę Świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi. (Księga Wyjścia 40, 21)

 • Mieli się oni troszczyć o arkę i stół, o świecznik, ołtarze oraz inne sprzęty przybytku przeznaczone do służby Bożej, wreszcie o zasłonę i jej obsługiwanie. (Księga Liczb 3, 31)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina