Fundar 122 Resultados para: Łaska

 • A gdy spojrzawszy, dostrzegł Beniamina, syna swej matki zapytał: Czy to ten wasz brat najmłodszy, o którym mi mówiliście? I zaraz dodał: Oby cię Bóg darzył swą łaską, synu mój! (Księga Rodzaju 43, 29)

 • Wiodłeś Twą łaską lud oswobodzony, przeprowadziłeś go Twą mocą w święte Twe mieszkanie. (Księga Wyjścia 15, 13)

 • Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. (Księga Liczb 6, 25)

 • przez bogactwo z ziemi i plonów, łaska Mieszkańca Krzaku: dzieła Jego na głowie Józefa, na skroni księcia swych braci. (Księga Powtórzonego Prawa 33, 16)

 • Do Neftalego powiedział: Neftali łaską nasycony, pełen jest błogosławieństw Pana, morze i południe posiądzie. (Księga Powtórzonego Prawa 33, 23)

 • Panie, Boże Izraela, to łaska Twoja, żeśmy tym razem pozostali ocaleni. Otośmy przed Tobą obarczeni winą. Zaprawdę, niepodobna wobec tego ostać się przed Tobą. (Księga Ezdrasza 9, 15)

 • jako upomnienie czy łaska lub jako miłosierdzie wysłane. (Księga Hioba 37, 13)

 • Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu: otoczysz go łaską jak tarczą. (Księga Psalmów 5, 13)

 • Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. (Księga Psalmów 23, 6)

 • Liczne są boleści grzesznika, lecz łaska ogarnia ufających Panu. (Księga Psalmów 32, 10)

 • Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie! (Księga Psalmów 33, 22)

 • Jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł: (Księga Psalmów 36, 8)


“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina