Fundar 2479 Resultados para: dat

 • Într-adevăr, este imposibil ca aceia care au fost odată iluminaţi, care au gustat darurile cereşti şi au devenit părtaşi ai Duhului Sfânt, (Scrisoarea către Evrei 6, 4)

 • De fapt, când Dumnezeu i-a dat promisiunea lui Abrahám, pentru că nu putea să jure pe cineva mai mare, s-a jurat pe sine, (Scrisoarea către Evrei 6, 13)

 • Acestuia, Abrahám i-a dat a zecea parte din toate. Numele lui, tradus, înseamnă mai întâi rege al dreptăţii, apoi şi rege al Salémului, care înseamnă rege al păcii. (Scrisoarea către Evrei 7, 2)

 • Observaţi deci cât de mare este acela căruia patriarhul Abrahám i-a dat a zecea parte din pradă! (Scrisoarea către Evrei 7, 4)

 • Căci, odată schimbată preoţia, în mod necesar are loc şi schimbarea Legii, (Scrisoarea către Evrei 7, 12)

 • Căci este dată mărturie despre el: „Tu eşti preot în veci, după rânduiala lui Melchísedec”. (Scrisoarea către Evrei 7, 17)

 • el nu are nevoie, ca marii preoţi, să aducă jertfă în fiecare zi, mai întâi pentru păcatele proprii şi apoi pentru cele ale poporului: aceasta a făcut-o o dată pentru totdeauna, oferindu-se pe sine însuşi. (Scrisoarea către Evrei 7, 27)

 • Dar în cel de-al doilea intră numai marele preot o dată pe an, nu fără sânge pe care îl oferă pentru sine şi pentru greşelile din neştiinţă ale poporului. (Scrisoarea către Evrei 9, 7)

 • a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi viţei, ci cu propriul lui sânge, dobândind o mântuire veşnică. (Scrisoarea către Evrei 9, 12)

 • căci ar fi trebuit să sufere de mai multe ori de la întemeierea lumii. Dar acum, la împlinirea timpurilor, el s-a arătat o singură dată ca să distrugă păcatul prin jertfa lui. (Scrisoarea către Evrei 9, 26)

 • Şi după cum oamenilor le este dat să moară o singură dată, iar după aceasta este judecata, (Scrisoarea către Evrei 9, 27)

 • tot la fel şi Cristos, după ce s-a oferit o dată ca să ia asupra sa păcatele celor mulţi, se va arăta a doua oară, fără păcat, pentru a-i mântui pe cei care îl aşteaptă. (Scrisoarea către Evrei 9, 28)


“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina