24. Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! I stało się tak.

“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina