1. Roboám a venit la Ierusalím şi a adunat casa lui Iúda şi a lui Beniamín – o sută optzeci de mii de viteji buni de război – ca să lupte împotriva casei lui Israél şi să aducă înapoi domnia la Roboám.

2. Dar cuvântul Domnului a fost către Şemáia, omul lui Dumnezeu:

3. „Vorbeşte-i lui Roboám, fiul lui Solomón, regele lui Iúda, şi întregului Israél care este în Iúda şi în Beniamín şi spune-le:

4. «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Nu urcaţi şi nu luptaţi împotriva fraţilor voştri! Fiecare dintre voi să se întoarcă la casa lui, căci de la mine a fost lucrul acesta›!»”. Ei au ascultat de cuvântul Domnului, s-au întors şi nu au mai mers împotriva lui Ieroboám.

5. Roboám a locuit la Ierusalím şi a construit cetăţi fortificate în Iúda.

6. A construit [cetăţile] Betleém, Etám, Técoa,

7. Bet-Ţur, Sóco, Adulám,

8. Gat, Maréşa, Zif,

9. Adoráim, Láchiş, Azéca,

10. Ţoréea, Aialón şi Hebrón, care erau în Iúda şi în Beniamín, cetăţi fortificate.

11. A întărit fortăreţele, a pus în ele conducători şi [a făcut] magazii pentru hrană, untdelemn şi vin.

12. [A pus] în fiecare cetate scuturi şi suliţe şi le-a întărit foarte mult. Iúda şi Beniamín erau ale lui.

13. Preoţii şi levíţii care erau în tot Israélul au ieşit la el din teritoriile lor.

14. Căci levíţii şi-au părăsit satele şi proprietăţile lor şi au venit în Iúda şi la Ierusalím, pentru că Ieroboám şi fiii săi i-au înlăturat să mai fie preoţi ai Domnului.

15. [Ieroboám] şi-a pus preoţi ai înălţimilor, ai demonilor şi ai viţeilor pe care îi făcuse.

16. După ei, din toate triburile lui Israél care şi-au pus sufletele să-l caute pe Domnul Dumnezeul lui Israél, au venit la Ierusalím ca să aducă jertfe Domnului Dumnezeului părinţilor lor.

17. Ei i-au întărit astfel regatul lui Iúda şi l-au sprijinit pe Roboám, fiul lui Solomón, timp de trei ani. Căci el a mers pe calea lui Davíd şi a lui Solomón timp de trei ani.

18. Roboám a luat-o de soţie pe Mahalát, fiica lui Ierimót, fiul lui Davíd şi a lui Abiháil, fiica lui Elíab, fiul lui Iése.

19. Ea i-a născut fii pe Ieúş, Şemária şi Zahám.

20. După ea, a luat-o pe Maáca, fiica lui Absalóm. Ea i-a născut pe Abía, pe Atái, pe Zizá şi pe Şelomít.

21. Roboám o iubea pe Maáca, fiica lui Absalóm, mai mult decât pe toate soţiile şi concubinele sale. Căci a avut optsprezece soţii şi şaizeci de concubine; a dat naştere la douăzeci şi opt de fii şi şaizeci de fiice.

22. Roboám a dat cel dintâi loc lui Abía, fiul Maácăi, şi l-a pus conducător între fraţii lui, căci [voia să-l facă] rege.

23. Cu prudenţă a răspândit dintre toţi fiii săi în toate ţinuturile lui Iúda şi ale lui Beniamín; le-a dat multă hrană şi le-a luat o mulţime de soţii.

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina