1. Iosafát a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui Davíd. Şi a devenir rege Iorám, fiul său, în locul lui.

2. [Iorám] îi avea fraţi, fii ai lui Iosafát, pe: Azaría, Iehiél, Zaharía, Azaría, Mihael şi Şefatía. Aceştia sunt toţi fiii lui Iosafát, regele lui Israél.

3. Tatăl lor le dăduse daruri mari în argint, în aur şi în lucruri preţioase, împreună cu cetăţi fortificate în Iúda; dar domnia i-a dat-o lui Iorám, pentru că el era întâiul născut.

4. Iorám a luat în stăpânire domnia tatălui său şi s-a întărit. I-a ucis pe toţi fraţii săi cu sabia şi chiar pe [unii] dintre căpeteniile lui Israél.

5. Iorám avea treizeci şi doi de ani când a devenit rege şi a fost rege opt ani la Ierusalím.

6. El a umblat pe calea regilor lui Israél, aşa cum a făcut casa lui Aháb, căci o avea de soţie pe fiica lui Aháb. El a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului.

7. Dar Domnul n-a voit să distrugă casa lui Davíd de dragul alianţei pe care o încheiase cu Davíd, căruia îi spusese: „Voi pune o candelă pentru fiii tăi pentru totdeauna”.

8. În zilele lui, Edóm s-a răzvrătit de sub mâna lui şi şi-a făcut un rege peste ei.

9. Iorám, tot poporul şi toate carele care erau cu el au mers [împotriva lor]. S-au ridicat noaptea şi i-au lovit pe Edóm, care îl înconjurase, şi pe căpeteniile carelor.

10. Edóm s-a răzvrătit de sub mâna lui Iúda până astăzi. Atunci s-a răzvrătit şi Libná în acelaşi timp de sub mâna lui, căci [Iorám] îl abandonase pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor.

11. A făcut şi înălţimi pe munţii lui Iúda. I-a făcut pe locuitorii Ierusalímului să se prostitueze şi l-a amăgit pe Iúda.

12. Dar i-a ajuns o scrisoare de la Ilíe, profetul, care zicea: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Davíd, tatăl tău: «Pentru că nu ai umblat pe căile tatălui tău, Iosafát, şi pe căile lui Asá, regele lui Iúda,

13. ci ai umblat pe calea regilor lui Israél; pentru că i-ai făcut pe Iúda şi pe locuitorii Ierusalímului să se prostitueze aşa cum s-a prostituat casa lui Aháb şi pentru că i-ai ucis pe fraţii tăi, din casa tatălui tău, care erau mai buni decât tine,

14. iată, Domnul va lovi cu o mare nenorocire poporul tău, pe fiii tăi, soţiile tale şi toate bunurile tale!

15. Iar pe tine te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie, până când, din cauza bolii, vor ieşi măruntaiele tale zi după zi»”.

16. Domnul a incitat împotriva lui Iorám duhul filisténilor şi al arabilor care sunt lângă etiopieni.

17. Au venit împotriva lui Iúda şi au năvălit asupra lui; au capturat toate bunurile care se găseau în casa regelui, chiar şi pe fiii lui şi pe soţiile lui, încât nu i-a mai rămas niciun fiu în afară de Ioaház, cel mai mic dintre fiii săi.

18. După toate acestea, Domnul l-a lovit în măruntaiele lui cu o boală fără leac.

19. Zi după zi, la doi ani de zile, i-au ieşit măruntaiele din cauza bolii şi a murit în suferinţe cumplite. Poporul său nu i-a făcut ardere [de aromate] ca arderea pentru părinţii lui.

20. Avea treizeci şi doi de ani când a devenit rege şi a fost rege opt ani la Ierusalím. A murit fără să fie regretat. L-au îngropat în cetatea lui Davíd, dar nu în mormintele regilor.

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina