Titusznak írt levél, 3

Katolikus Biblia

1 Figyelmeztesd õket, hogy vessék alá magukat a fölöttes hatóságoknak, engedelmeskedjenek, és legyenek készen minden jóra.

2 Senkit ne szidalmazzanak, legyenek békeszeretõk és barátságosak, s tanúsítsanak kellõ szelídséget mindenki iránt.

3 Hiszen egykor mi magunk is balgák, engedetlenek és tévelygõk voltunk, mindenféle szenvedély és gyönyör hatalmában tartott bennünket; gonoszságunk, irigységünk miatt utálatra méltók voltunk, és gyûlöltük egymást.

4 Amikor azonban üdvözítõ Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket.

5 Nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, s a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdõjében,

6 akit Üdvözítõnk, Jézus Krisztus által bõven árasztott ránk,

7 hogy kegyelmével megigazuljunk, s az örök élet reménybeli örököseivé váljunk.

8 Igaz beszéd ez, s kívánom, hogy errõl megbizonyosodj: Akik hisznek az Istenben, igyekezzenek a jóban példát adni. Ez válik az embereknek javukra és hasznukra.

9 Kerüld azonban az oktalan vitát, a nemzetségfákat, a veszekedést, a törvényen való szóharcot, mert ez hiábavaló és haszontalan dolog.

10 A tévtanítót néhány figyelmeztetés után kerüld,

11 hiszen tudod, hogy az ilyen ember megromlott, bûnben él és saját magát ítéli el.

12 Ha majd elküldöm Artemászt vagy Tichikuszt, azonnal gyere hozzám Nikopoliszba, mert az a tervem, hogy a telet ott töltöm.

13 Zénászt, a törvénytudót és Apollót lásd el mindennel az útra, hogy ne szenvedjenek hiányt semmiben.

14 Tanulják meg a mieink is, hogy másokkal a kényszerítõ szükségben jót tegyenek, különben gyümölcstelenek lesznek.

15 Köszöntenek mindnyájan, akik itt vannak. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben! Kegyelem mindnyájatokkal!


Chapters: