Found 109 Results for: naszym

 • Wypełnił Pan słowa swoje, które wypowiedział przeciw nam, sędziom naszym, sądzącym Izraela, przeciw królom i zwierzchnikom naszym, przeciw każdemu z Izraela i Judy. (Księga Barucha 2, 1)

 • Panu, Bogu naszemu, [należna jest] sprawiedliwość, a nam i przodkom naszym dzisiaj zawstydzenie oblicza. (Księga Barucha 2, 6)

 • Dlatego bowiem dałeś bojaźń Twą sercom naszym, abyśmy wzywali imienia Twego i żebyśmy Cię chwalili na wygnaniu naszym, ponieważ odwracamy od serc naszych wszelką niegodziwość przodków, którzy grzeszyli przed Tobą. (Księga Barucha 3, 7)

 • On jest Bogiem naszym. I żaden inny nie może z Nim się równać. (Księga Barucha 3, 36)

 • Spełnił więc swoje słowo, jakie wypowiedział przeciw nam i naszym władcom, którzy panowali nad nami, że sprowadzi na nas wielkie nieszczęście, jakiego nie było pod całym niebem, a jakie spadło na Jerozolimę. (Księga Daniela 9, 12)

 • Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. (Księga Micheasza 7, 20)

 • jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. (Ewangelia Łukasza 1, 55)

 • że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze - (Ewangelia Łukasza 1, 72)

 • W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. (Ewangelia Jana 8, 39)

 • Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem, (Ewangelia Jana 8, 54)

 • bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. (Dzieje Apostolskie 1, 17)

 • stawili przed pretorami i powiedzieli: Ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście. (Dzieje Apostolskie 16, 20)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina