Found 109 Results for: naszym

  • I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. (Apokalipsa Św. Jana 12, 10)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina