Found 59 Results for: Daniel

 • jeleń, gazela, daniel, koziorożec, antylopa, bawół i kozica. (Księga Powtórzonego Prawa 14, 5)

 • Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, pochodzącej z Karmelu, (1 Księga Kronik 3, 1)

 • z synów Pinchasa: Gerszom; z synów Itamara: Daniel; z synów Dawida: Chattusz, (Księga Ezdrasza 8, 2)

 • Daniel, Ginneton, Baruch, (Księga Nehemiasza 10, 7)

 • Daniel dzięki swej niewinności z paszczy lwów został ocalony. (1 Machabejska 2, 60)

 • Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz. (Księga Daniela 1, 6)

 • Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. (Księga Daniela 1, 8)

 • Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: (Księga Daniela 1, 11)

 • Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów. (Księga Daniela 1, 17)

 • Przebywał tam Daniel aż do pierwszego roku Cyrusa. (Księga Daniela 1, 21)

 • Gdy wyszedł rozkaz, by wytracić mędrców, miał także ponieść śmierć Daniel ze swymi towarzyszami. (Księga Daniela 2, 13)

 • Daniel zwrócił się więc z pełną rozwagi przezornością do Arioka, dowódcy gwardii królewskiej, który udał się, by wytracić mędrców babilońskich. (Księga Daniela 2, 14)


“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina