Fondare 59 Risultati per: Daniel

 • jeleń, gazela, daniel, koziorożec, antylopa, bawół i kozica. (Księga Powtórzonego Prawa 14, 5)

 • Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, pochodzącej z Karmelu, (1 Księga Kronik 3, 1)

 • z synów Pinchasa: Gerszom; z synów Itamara: Daniel; z synów Dawida: Chattusz, (Księga Ezdrasza 8, 2)

 • Daniel, Ginneton, Baruch, (Księga Nehemiasza 10, 7)

 • Daniel dzięki swej niewinności z paszczy lwów został ocalony. (1 Machabejska 2, 60)

 • Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz. (Księga Daniela 1, 6)

 • Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. (Księga Daniela 1, 8)

 • Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: (Księga Daniela 1, 11)

 • Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów. (Księga Daniela 1, 17)

 • Przebywał tam Daniel aż do pierwszego roku Cyrusa. (Księga Daniela 1, 21)

 • Gdy wyszedł rozkaz, by wytracić mędrców, miał także ponieść śmierć Daniel ze swymi towarzyszami. (Księga Daniela 2, 13)

 • Daniel zwrócił się więc z pełną rozwagi przezornością do Arioka, dowódcy gwardii królewskiej, który udał się, by wytracić mędrców babilońskich. (Księga Daniela 2, 14)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina