Found 23958 Results for: Że

 • zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; (Księga Rodzaju 4, 4)

 • na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. (Księga Rodzaju 4, 5)

 • Pan zapytał Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? (Księga Rodzaju 4, 6)

 • Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. (Księga Rodzaju 4, 7)

 • Rzekł Kain do Abla, brata swego: Chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. (Księga Rodzaju 4, 8)

 • Wtedy Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest brat twój, Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? (Księga Rodzaju 4, 9)

 • Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! (Księga Rodzaju 4, 10)

 • Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. (Księga Rodzaju 4, 11)

 • Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi! (Księga Rodzaju 4, 12)

 • Kain rzekł do Pana: Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. (Księga Rodzaju 4, 13)

 • Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić! (Księga Rodzaju 4, 14)

 • Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu. (Księga Rodzaju 4, 16)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina