Found 23958 Results for: Że

 • I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (Apokalipsa Św. Jana 22, 1)

 • Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa /służą/ do leczenia narodów. (Apokalipsa Św. Jana 22, 2)

 • Nic godnego klątwy już /odtąd/ nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. (Apokalipsa Św. Jana 22, 3)

 • I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach. (Apokalipsa Św. Jana 22, 4)

 • I /odtąd/ już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. (Apokalipsa Św. Jana 22, 5)

 • I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. (Apokalipsa Św. Jana 22, 6)

 • A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. (Apokalipsa Św. Jana 22, 7)

 • To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. (Apokalipsa Św. Jana 22, 8)

 • Na to rzekł do mnie: Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóź pokłon! (Apokalipsa Św. Jana 22, 9)

 • Dalej powiedział do mnie: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. (Apokalipsa Św. Jana 22, 10)

 • Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. (Apokalipsa Św. Jana 22, 11)

 • Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. (Apokalipsa Św. Jana 22, 12)


“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina