Found 23958 Results for: Że

 • A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. (Apokalipsa Św. Jana 21, 8)

 • I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka. (Apokalipsa Św. Jana 21, 9)

 • mające chwałę Boga. źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: (Apokalipsa Św. Jana 21, 11)

 • A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur. (Apokalipsa Św. Jana 21, 15)

 • A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe. (Apokalipsa Św. Jana 21, 16)

 • A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza - jaspis, druga - szafir, trzecia - chalcedon, czwarta - szmaragd, (Apokalipsa Św. Jana 21, 19)

 • A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste. (Apokalipsa Św. Jana 21, 21)

 • A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, Bóg wszechmogący oraz Baranek. (Apokalipsa Św. Jana 21, 22)

 • I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek. (Apokalipsa Św. Jana 21, 23)

 • I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. (Apokalipsa Św. Jana 21, 24)

 • I wniosą do niego przepych i skarby narodów. (Apokalipsa Św. Jana 21, 26)

 • A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka. (Apokalipsa Św. Jana 21, 27)


“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina