13. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci.

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina