10. Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre,

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina