25. A we wszystkie góry, które się uprawiało motyką, nikt się nie zapuści, bojąc się głogu i cierni; posłużą one na wygon dla wołów i do deptania przez trzodę.

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina