22. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina