Found 165 Results for: Sprawiedliwość

 • Na tym polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec Pana, Boga naszego, jak nam rozkazał. (Księga Powtórzonego Prawa 6, 25)

 • On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. (Księga Powtórzonego Prawa 10, 18)

 • Rzeczy najlepszych pożąda dla siebie, pragnie działu dowódcy; chce kroczyć na czele narodu. Sprawiedliwość Pana wypełnił i Jego sądy nad Izraelem. (Księga Powtórzonego Prawa 33, 21)

 • niech nie będzie wtedy dla ciebie skrupułem i wyrzutem sumienia u pana mego to, żeś rozlał krew niewinną i że wymierzyłeś sobie sprawiedliwość na własną rękę. A kiedy Pan łaskawy będzie dla mego pana, przypomnisz sobie swoją służebnicę. (1 Księga Samuela 25, 31)

 • Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu. (1 Księga Samuela 26, 23)

 • Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość nad całym swoim ludem. (2 Księga Samuela 8, 15)

 • Absalom postępował w ten sposób wobec każdego Izraelity, który przychodził po sprawiedliwość do króla. Tak Absalom zjednywał sobie serca ludu izraelskiego. (2 Księga Samuela 15, 6)

 • Achimaas, syn Sadoka, oświadczył: Niech mi będzie wolno pobiec i zanieść królowi dobrą nowinę, że Pan wymierzył mu sprawiedliwość uwalniając go z ręki jego wrogów. (2 Księga Samuela 18, 19)

 • Właśnie przybył Kuszyta. Kuszyta powiedział: Niech się raduje pan mój, król, dobrą nowiną. Właśnie dziś Pan wymierzył ci sprawiedliwość uwalniając cię z ręki wszystkich, którzy powstali przeciw tobie. (2 Księga Samuela 18, 31)

 • Pan nagradza moją sprawiedliwość, odpłaca mi według czystości rąk moich. (2 Księga Samuela 22, 21)

 • Pan mnie nagradza za moją sprawiedliwość, za czystość "rąk moich" przed Jego oczyma. (2 Księga Samuela 22, 25)

 • wówczas wysłuchaj w niebie ich modlitwę oraz błaganie i wymierz im sprawiedliwość. (1 Księga Królewska 8, 45)


“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina