Gefunden 42 Ergebnisse für: złych

 • Według tego, jak głosi starożytne przysłowie: Od złych zło pochodzi, ręka moja nie zwróci się przeciw tobie. (1 Księga Samuela 24, 14)

 • jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. (2 Księga Kronik 7, 14)

 • Oni bowiem, dopóki żyli w królestwie swoim z Twej dobroci wielkiej, którą im okazałeś, na ziemi tej przestronnej i urodzajnej, którą im pozostawiłeś: nie służyli Tobie i nie odwrócili się od swoich złych uczynków. (Księga Nehemiasza 9, 35)

 • Sprawiedliwi są tym przerażeni, uczciwi na złych się gniewają; (Księga Hioba 17, 8)

 • On bogactwem napełniał ich domy, knowania złych odeń daleko. (Księga Hioba 22, 18)

 • On był podporą dla wszystkich słabych ze swojego ludu, pełen gorliwości o Prawo wypędził wszystkich bezbożnych i złych; (1 Machabejska 14, 14)

 • Ten bowiem, który ma swoje mieszkanie w niebie, czuwa nad tym miejscem i wspomaga je, a bije i unicestwia tych, którzy tam przychodzą w złych zamiarach. (2 Machabejska 3, 39)

 • Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników, nie wchodź na drogę złych ludzi; (Księga Przysłów 4, 14)

 • Bojaźnią Pańską - zła nienawidzić. Nie znoszę dumy, złych dróg, wyniosłości ust przewrotnych. (Księga Przysłów 8, 13)

 • Język prawego jest srebrem wybornym, a serce złych mało co warte. (Księga Przysłów 10, 20)

 • Pragnieniem prawych jest tylko dobro, oczekiwaniem złych ludzi jest gniew. (Księga Przysłów 11, 23)

 • Dobry znajdzie łaskę u Pana, człowiek o złych zamiarach - potępienie. (Księga Przysłów 12, 2)


A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina