Gefunden 20 Ergebnisse für: wieczór

  • Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. (Ewangelia Mateusza 14, 23)

  • A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych! (Ewangelia Mateusza 20, 8)

  • Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. (Ewangelia Mateusza 27, 57)

  • Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą stronę. (Ewangelia Marka 4, 35)

  • Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie. (Ewangelia Marka 6, 47)

  • Gdy zaś wieczór zapadał, [Jezus i uczniowie] wychodzili poza miasto. (Ewangelia Marka 11, 19)

  • Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, (Ewangelia Marka 15, 42)

  • Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. (Dzieje Apostolskie 4, 3)


A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina