Gefunden 38 Ergebnisse für: rzeczą

 • Co można oczyścić rzeczą nieczystą? Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda? (Mądrość Syracha 34, 4)

 • Stąd jasną jest rzeczą, że nie są bogami; więc się ich nie bójcie! (Księga Barucha 6, 14)

 • Potem rzekłem: Słuchajcie, proszę, książęta Jakuba i wodzowie domu Izraela! Czy nie waszą jest rzeczą znać sprawiedliwość? (Księga Micheasza 3, 1)

 • Gdy bowiem przynosicie ślepe [zwierzę] na ofiarę, czyż nie jest to rzeczą złą? Albo gdy przynosicie chrome i chore, czyż to nic złego? Ofiarujże to twemu namiestnikowi! - czy będzie mu miłe i czy życzliwie cię przyjmie? - mówi Pan Zastępów. (Księga Malachiasza 1, 8)

 • Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły - powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. (Dzieje Apostolskie 6, 2)

 • Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach. (List do Rzymian 14, 4)

 • Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi [gorszy albo osłabia]. (List do Rzymian 14, 21)

 • Jest rzeczą dobrą doznawać oznak przywiązania z czystych pobudek zawsze, a nie tylko wtedy, gdy jestem między wami. (List do Galatów 4, 18)

 • Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, (List do Galatów 5, 19)

 • Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, abyście się wzajemnie miłowali. (1 List do Tesaloniczan 4, 9)

 • Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje, (2 List do Tesaloniczan 1, 3)

 • Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, (2 List do Tesaloniczan 1, 6)


“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina