Gefunden 264 Ergebnisse für: nieba

 • rano zaś: Dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? (Ewangelia Mateusza 16, 3)

 • Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? (Ewangelia Mateusza 21, 25)

 • Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (Ewangelia Mateusza 24, 29)

 • Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. (Ewangelia Mateusza 24, 31)

 • A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. (Ewangelia Mateusza 28, 2)

 • A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. (Ewangelia Marka 1, 11)

 • Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi! (Ewangelia Marka 11, 30)

 • Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy : z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? (Ewangelia Marka 11, 31)

 • Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. (Ewangelia Marka 13, 25)

 • Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. (Ewangelia Marka 13, 27)

 • Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. (Ewangelia Marka 16, 19)

 • Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. (Ewangelia Łukasza 2, 15)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina