Gefunden 3323 Ergebnisse für: jest

 • Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (Księga Rodzaju 1, 4)

 • Nazwa pierwszej - Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto. (Księga Rodzaju 2, 11)

 • A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony. (Księga Rodzaju 2, 12)

 • Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. (Księga Rodzaju 2, 18)

 • mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. (Księga Rodzaju 2, 23)

 • tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. (Księga Rodzaju 3, 3)

 • Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. (Księga Rodzaju 3, 6)

 • Pan zapytał Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? (Księga Rodzaju 4, 6)

 • Wtedy Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest brat twój, Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? (Księga Rodzaju 4, 9)

 • Kain rzekł do Pana: Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. (Księga Rodzaju 4, 13)

 • Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. (Księga Rodzaju 6, 3)

 • Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, (Księga Rodzaju 6, 5)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina