Gefunden 58 Ergebnisse für: czynów

 • Po około trzech miesiącach doniesiono Judzie: Twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i nawet stała się brzemienną z powodu czynów nierządnych. Juda rzekł: Wyprowadźcie ją i spalcie! (Księga Rodzaju 38, 24)

 • Panie mój, Boże, Tyś zaczął swojemu słudze objawiać swą moc i rękę potężną. Któryż bóg na niebie lub na ziemi dokonał takich dzieł i czynów potężnych jak Twoje? (Księga Powtórzonego Prawa 3, 24)

 • Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamieszanie i przeszkodę we wszystkim, do czego wyciągniesz rękę, co będziesz czynił. Zostaniesz zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, ponieważ Mnie opuściłeś. (Księga Powtórzonego Prawa 28, 20)

 • Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości. (Księga Sedziów 2, 19)

 • Mówił więc do nich: Czemu dopuszczacie się tych czynów, wszak od całego ludu słyszę o waszym niewłaściwym postępowaniu. (1 Księga Samuela 2, 23)

 • Pamiętajże, Boże mój, o tym i nie wymaż moich zbożnych czynów, które spełniłem dla domu Boga mojego i dla jego obsługi. (Księga Nehemiasza 13, 14)

 • Dlatego ja, niewolnica twoja, gdy poznałam to wszystko, uciekłam od nich. Bóg mnie posłał, abym razem z tobą dokonała czynów, dzięki którym zdumieje się cała ziemia, każdy, ktokolwiek o nich usłyszy. (Księga Judyty 11, 16)

 • Według czynów każdemu zapłaci, odda, kto na co zasłużył. (Księga Hioba 34, 11)

 • Odpłać im według ich czynów i według złości ich postępków! Według dzieła ich rąk im odpłać, oddaj im własnymi ich czynami! (Księga Psalmów 28, 4)

 • W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy: i On podepcze naszych nieprzyjaciół. (Księga Psalmów 60, 14)

 • I Ty, Panie, jesteś łaskawy, bo Ty każdemu oddasz według jego czynów. (Księga Psalmów 62, 13)

 • Chorowali na skutek swoich grzesznych czynów i nędzę cierpieli przez swoje występki; (Księga Psalmów 107, 17)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina