Gefunden 6 Ergebnisse für: cytry

  • Później dotrzesz do Gibea Bożego, gdzie się znajduje załoga filistyńska. Gdy zajdziesz do miasta, napotkasz gromadę proroków zstępujących z wyżyny. Będą mieli z sobą harfy, flety, bębny i cytry, a sami będą w prorockim uniesieniu. (1 Księga Samuela 10, 5)

  • Z drzewa sandałowego król zrobił chodnik do świątyni Pańskiej i do pałacu królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków. Tyle drzewa sandałowego nie sprowadzono i nie widziano aż do dnia dzisiejszego. (1 Księga Królewska 10, 12)

  • Z tego drewna sandałowego król zrobił podłogi do świątyni Pańskiej i do pałacu królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków. Takich, jak te, nie widziano przedtem w ziemi judzkiej. (2 Księga Kronik 9, 11)

  • na harfie dziesięciostrunnej i lirze i pieśnią przy dźwiękach cytry. (Księga Psalmów 92, 4)

  • Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, (Księga Psalmów 98, 5)

  • Nic, tylko harfy i cytry, bębny i flety, i wino na ich ucztach. O sprawę Pana nie dbają ani nie baczą na dzieła rąk Jego. (Księga Izajasza 5, 12)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina