Gefunden 12 Ergebnisse für: Zorobabela

 • Synowie Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszullam i Chananiasz oraz ich siostra Szelomit. (1 Księga Kronik 3, 19)

 • przystąpili do Zorobabela, do Jozuego oraz przedstawicieli rodów i rzekli do nich: Chcemy budować z wami, albowiem czcimy Boga waszego jak wy i Jemu składamy ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tu sprowadził. - (Księga Ezdrasza 4, 2)

 • Za dni Zorobabela i za dni Nehemiasza cały Izrael składał udziały na codzienne utrzymanie śpiewaków i odźwiernych; i wydzielano świętą należność lewitom, a lewici wydzielali ją synom Aarona. (Księga Nehemiasza 12, 47)

 • Jakże sławić mamy Zorobabela, który jest jak sygnet na prawej ręce, (Mądrość Syracha 49, 11)

 • W drugim roku [rządów] króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka: (Księga Aggeusza 1, 1)

 • Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namietnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, a także ducha całej Reszty ludu: przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastępów, (Księga Aggeusza 1, 14)

 • W odpowiedzi przemówił do mnie: Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy dzieła] - mówi Pan Zastępów. (Księga Zachariasza 4, 6)

 • Czymże ty jesteś, góro wysoka, dla Zorobabela? On położy kamień na szczycie, wśród radosnych okrzyków: Dzięki, dzięki za nią! (Księga Zachariasza 4, 7)

 • Ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu i jego ręce go dokończą. Po tym poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was. (Księga Zachariasza 4, 9)

 • Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zorobabela. Siedem owych [lamp] to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi. (Księga Zachariasza 4, 10)

 • Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; (Ewangelia Mateusza 1, 12)

 • syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego, (Ewangelia Łukasza 3, 27)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina