Gefunden 143 Ergebnisse für: Spotkania

 • i przenieśli Arkę Pańską, Namiot Spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w Namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici. (1 Księga Królewska 8, 4)

 • I byli na służbie śpiewaczej przed przybytkiem Namiotu Spotkania, dopóki Salomon nie zbudował domu Pańskiego w Jerozolimie. Stawali zaś zgodnie z ustalonym porządkiem ich służby. (1 Księga Kronik 6, 17)

 • Zachariasz, syn Meszelemiasza, był odźwiernym przy wejściu do Namiotu Spotkania. (1 Księga Kronik 9, 21)

 • Mieli pieczę nad Namiotem Spotkania, pieczę nad Miejscem Świętym i pieczę nad synami Aarona, ich braćmi, w służbie domu Pańskiego. (1 Księga Kronik 23, 32)

 • Poszedł potem Salomon i z nim całe zgromadzenie na wyżynę, która jest w Gibeonie, ponieważ tam był Namiot Spotkania z Bogiem, jaki sporządził Mojżesz, sługa Pański, na pustyni. (2 Księga Kronik 1, 3)

 • Wstąpił tam Salomon przed oblicze Pana na ów ołtarz z brązu, który należy do Namiotu Spotkania, i kazał złożyć na nim tysiąc ofiar całopalnych. (2 Księga Kronik 1, 6)

 • Odszedł wówczas Salomon z wyżyny, która jest w Gibeonie, sprzed Namiotu Spotkania do Jerozolimy i panował nad Izraelem. (2 Księga Kronik 1, 13)

 • i wnieśli ją oraz Namiot Spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici. (2 Księga Kronik 5, 5)

 • Ryknęli Twoi przeciwnicy w środku Namiotu Spotkania, zatknęli swe proporce. (Księga Psalmów 74, 4)

 • W czasie spotkania obiecywał on królowi trzysta sześćdziesiąt talentów w srebrze, a ponadto z innych jakichś dochodów osiemdziesiąt talentów. (2 Machabejska 4, 8)

 • Jam jest Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej, dozwolę ci jeszcze zamieszkać w namiotach, jak było za dni Spotkania. (Księga Ozeasza 12, 10)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina