Gefunden 103 Ergebnisse für: Piotr

 • Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! (Ewangelia Mateusza 14, 28)

 • A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. (Ewangelia Mateusza 14, 29)

 • Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do Niego: Wytłumacz nam tę przypowieść! (Ewangelia Mateusza 15, 15)

 • Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. (Ewangelia Mateusza 16, 16)

 • Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. (Ewangelia Mateusza 16, 18)

 • A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. (Ewangelia Mateusza 16, 22)

 • Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. (Ewangelia Mateusza 17, 4)

 • Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? (Ewangelia Mateusza 18, 21)

 • Wtedy Piotr rzekł do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? (Ewangelia Mateusza 19, 27)

 • Odpowiedział Mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię. (Ewangelia Mateusza 26, 33)

 • Na to Piotr: Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. (Ewangelia Mateusza 26, 35)

 • A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. (Ewangelia Mateusza 26, 58)

“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina