Gefunden 7 Ergebnisse für: Maryi

  • Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. (Ewangelia Mateusza 1, 16)
  • Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. (Ewangelia Mateusza 1, 18)

  • Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. (Ewangelia Mateusza 1, 20)

  • Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. (Ewangelia Marka 6, 3)

  • Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. (Ewangelia Łukasza 1, 41)

  • Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. (Ewangelia Łukasza 2, 6)

  • Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. (Ewangelia Łukasza 2, 34)
“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina