Gefunden 597 Ergebnisse für: Kraju

 • Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu. (Księga Rodzaju 4, 16)

 • On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear. (Księga Rodzaju 10, 10)

 • Wyszedłszy z tego kraju do Aszszuru, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kalach (Księga Rodzaju 10, 11)

 • A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. (Księga Rodzaju 11, 2)

 • Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chaldejskim. (Księga Rodzaju 11, 28)

 • Terach, wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota - syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Charanu, osiedlili się tam. (Księga Rodzaju 11, 31)

 • Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. (Księga Rodzaju 12, 1)

 • Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. - A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. (Księga Rodzaju 12, 6)

 • Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abram powędrował do Egiptu, aby tam przez pewien czas pozostać; był bowiem ciężki głód w Kanaanie. (Księga Rodzaju 12, 10)

 • A gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód Lota - mieszkańcami kraju byli wówczas Kananejczycy i Peryzzyci - (Księga Rodzaju 13, 7)

 • i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograniczu pustyni Paran. (Księga Rodzaju 14, 6)

 • I wtedy to Pan rzekł do Abrama: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy; (Księga Rodzaju 15, 13)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina