Gefunden 79 Ergebnisse für: Jezusie

 • Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. (List do Rzymian 8, 1)

 • Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. (List do Rzymian 8, 2)

 • ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (List do Rzymian 8, 39)

 • Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste. (List do Rzymian 14, 14)

 • Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu spraw odnoszących się do Boga. (List do Rzymian 15, 17)

 • Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, (List do Rzymian 16, 3)

 • do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego /Pana/. (1 List do Koryntian 1, 2)

 • Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. (1 List do Koryntian 1, 4)

 • Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, (1 List do Koryntian 1, 30)

 • Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. (1 List do Koryntian 4, 15)

 • Zapewniam was, przez chlubę, jaką mam z was w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, że każdego dnia umieram. (1 List do Koryntian 15, 31)

 • Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. (1 List do Koryntian 16, 24)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina