18. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się.
“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina