Encontrados 33 resultados para: urodził

  • Pan spisując wylicza narody: Ten się tam urodził. (Księga Psalmów 87, 6)
  • Wszak i król wyszedł z łona matki, i mimo swej godności królewskiej urodził się biednym. (Księga Koheleta 4, 14)

  • Niech będzie przeklęty człowiek, który powiadomił ojca mojego: Urodził ci się syn, chłopiec! sprawiając mu wielką radość. (Księga Jeremiasza 20, 15)

  • Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? (Ewangelia Jana 9, 2)

  • i wypytywali się ich w słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? (Ewangelia Jana 9, 19)

  • Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. (Ewangelia Jana 9, 20)

  • I zawarł z nim przymierze obrzezania. Tak urodził mu się Izaak, którego obrzezał dnia ósmego, a Izaakowi - Jakub, a Jakubowi - dwunastu patriarchów. (Dzieje Apostolskie 7, 8)
  • Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej - na skutek obietnicy. (List do Galatów 4, 23)

  • Ale jak wówczas ten, który się urodził tylko według ciała, prześladował tego, który się urodził według ducha, tak dzieje się i teraz. (List do Galatów 4, 29)

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina