Encontrados 33 resultados para: urodził

 • Gdy Peleg miał trzydzieści lat, urodził mu się Reu; (Księga Rodzaju 11, 18)

 • Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, urodził mu się syn, Serug; (Księga Rodzaju 11, 20)

 • Gdy Serug miał trzydzieści lat, urodził mu się Nachor; (Księga Rodzaju 11, 22)


 • Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, urodził mu się Terach; (Księga Rodzaju 11, 24)

 • Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chaldejskim. (Księga Rodzaju 11, 28)

 • Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. (Księga Rodzaju 21, 5)

 • Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. (Księga Rodzaju 37, 3)

 • Gdy po nim urodził się jego brat, na którego rączce była czerwona tasiemka, nazwano go Zerach. (Księga Rodzaju 38, 30)

 • Miasto to nazwali Dan, według imienia Dana, praojca swego, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto to nazywało się Lajisz. (Księga Sedziów 18, 29)

 • Dawid okazywał współczucie dla swej żony Batszeby. Poszedł do niej i spał z nią. Urodził się jej syn, któremu dała imię Salomon. A Pan umiłował go (2 Księga Samuela 12, 24)

 • A Holofernes zachwycał się nią i pił bardzo wiele wina, tyle, ile w jednym dniu nigdy nie wypił, odkąd się urodził. (Księga Judyty 12, 20)

 • Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają; oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]: Ten [i ten] się tam urodził. (Księga Psalmów 87, 4)

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina