Encontrados 1574 resultados para: tam

 • A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! (Księga Rodzaju 1, 26)

 • Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. (Księga Rodzaju 1, 28)

 • A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. (Księga Rodzaju 2, 8)

 • Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. (Księga Rodzaju 2, 10)

 • A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony. (Księga Rodzaju 2, 12)

 • Ada urodziła Jabala; on to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy. (Księga Rodzaju 4, 20)

 • z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. (Księga Rodzaju 9, 10)

 • Rzekł Bóg do Noego: To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi. (Księga Rodzaju 9, 17)

 • A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. (Księga Rodzaju 11, 2)

 • Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego! (Księga Rodzaju 11, 7)

 • W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. (Księga Rodzaju 11, 8)

 • Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. (Księga Rodzaju 11, 9)

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina