Found 1574 Results for: tam

 • A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! (Księga Rodzaju 1, 26)
 • Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. (Księga Rodzaju 1, 28)

 • A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. (Księga Rodzaju 2, 8)

 • Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. (Księga Rodzaju 2, 10)

 • A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony. (Księga Rodzaju 2, 12)

 • Ada urodziła Jabala; on to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy. (Księga Rodzaju 4, 20)

 • z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. (Księga Rodzaju 9, 10)
 • Rzekł Bóg do Noego: To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi. (Księga Rodzaju 9, 17)

 • A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. (Księga Rodzaju 11, 2)

 • Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego! (Księga Rodzaju 11, 7)

 • W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. (Księga Rodzaju 11, 8)

 • Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. (Księga Rodzaju 11, 9)
“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina