Encontrados 19 resultados para: Wielkość

  • Imię świętości wychwalać będą i wielkość Jego dzieł opowiadać. (Mądrość Syracha 17, 10)

  • Wielkość majestatu widziały ich oczy i uszy ich słyszały okazałość Jego głosu. (Mądrość Syracha 17, 13)

  • Pan sprawił [w nich] wielką chwałę, wspaniałą swą wielkość od wieków. (Mądrość Syracha 44, 2)

  • Spodobało się Panu w Jego sprawiedliwości okazać wielkość i wspaniałość Prawa. (Księga Izajasza 42, 21)

  • jesteś ty, o królu. Wzrosłeś i stałeś się potężny, a wielkość twoja wzrastała i sięgała aż do nieba, panowanie zaś twoje aż po krańce świata. (Księga Daniela 4, 19)

  • Królu, Najwyższy Bóg dał twemu ojcu, Nabuchodonozorowi, królestwo, wielkość, chwałę i majestat. (Księga Daniela 5, 18)

  • A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe. (Księga Daniela 7, 27)


“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina