Encontrados 61 resultados para: Syjon

 • Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe. (2 Księga Samuela 5, 7)

 • Albowiem z Jeruzalem wyjdzie Reszta, i z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana "Zastępów" tego dokona! (2 Księga Królewska 19, 31)

 • I rzekli mieszkańcy Jebus do Dawida: Nie wejdziesz tutaj. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe. (1 Księga Kronik 11, 5)

 • Daj mi mowę podstępną, by zadała im ranę i siniec, oni bowiem okropne uknuli zamysły przeciwko Twojemu przymierzu i świętemu domowi Twemu, i przeciwko górze Syjon, i domowi należącemu do Twoich synów. (Księga Judyty 9, 13)

 • wspaniałe wzgórze, radością jest całej ziemi; góra Syjon, kraniec północy, jest miastem wielkiego Króla. (Księga Psalmów 48, 3)

 • Niech się weseli góra Syjon, niech się radują córki Judy z powodu Twoich wyroków! (Księga Psalmów 48, 12)

 • Obchodźcie Syjon dokoła, policzcie jego baszty. (Księga Psalmów 48, 13)

 • Albowiem Bóg ocali Syjon i zbuduje miasta Judy: tam będą mieszkać i mieć posiadłość; (Księga Psalmów 69, 36)

 • Pomnij na Twoją społeczność, którą dawno nabyłeś, na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie, na górę Syjon, gdzie założyłeś sobie siedzibę. (Księga Psalmów 74, 2)

 • lecz wybrał pokolenie Judy, górę Syjon, którą umiłował. (Księga Psalmów 78, 68)

 • Słyszy o tym i cieszy się Syjon i radują się córki Judy z Twoich wyroków, o Panie! (Księga Psalmów 97, 8)

 • bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swej chwale, (Księga Psalmów 102, 17)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina