Encontrados 26 resultados para: Miary

 • Do tego jako ofiara z pokarmów dziesiąta część efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą według miary jednej czwartej hinu oliwy wyciśniętej z oliwek. (Księga Liczb 28, 5)

 • Wszystko to od wewnątrz i od zewnątrz, od fundamentu do wsparcia pułapu, łącznie z wielkim dziedzińcem, było z kamieni wyborowych, ciosanych według miary i rżniętych piłą. (1 Księga Królewska 7, 9)

 • A nad nią kamienie wyborowe, według miary ciosane, i budulec cedrowy. (1 Księga Królewska 7, 11)

 • Moje usta będą głosić Twoją sprawiedliwość, przez cały dzień Twoją pomoc: bo nawet nie znam jej miary. (Księga Psalmów 71, 15)

 • Daj radość według [miary] dni, w których nas przygniotłeś, i lat, w których zaznaliśmy niedoli. (Księga Psalmów 90, 15)

 • A i bez tego paść mogli od jednego podmuchu, pomstą ścigani i zmieceni tchnieniem Twej mocy, aleś Ty wszystko urządził według miary i liczby, i wagi! (Księga Mądrości 11, 20)

 • Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony , przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem. (Mądrość Syracha 1, 22)

 • ale nie przebieraj miary względem żadnego człowieka i nie czyń nic bez zastanowienia! (Mądrość Syracha 33, 30)

 • Stanie się w ów dzień, iż Tyr pójdzie w zapomnienie na siedemdziesiąt lat, według miary dni jednego króla. Pod koniec siedemdziesięciu lat przydarzy się Tyrowi, jak nierządnicy z piosenki: (Księga Izajasza 23, 15)

 • Ukarz mnie, Panie, lecz według słusznej miary, nie według swego gniewu, byś mnie zbyt nie umniejszył. (Księga Jeremiasza 10, 24)

 • Wnęki bramy w kierunku wschodnim: trzy z tej strony i trzy z tamtej strony, wszystkie trzy tej samej miary, i filary tej samej miary, tak z jednej jak i z drugiej strony. (Księga Ezechiela 40, 10)

 • A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. (Księga Daniela 8, 23)


“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina