Encontrados 3748 resultados para: Jego

 • wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. (Księga Rodzaju 2, 7)

 • Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. (Księga Rodzaju 2, 21)

 • Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. (Księga Rodzaju 2, 25)

 • Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. (Księga Rodzaju 3, 8)

 • Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. (Księga Rodzaju 3, 21)

 • A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. (Księga Rodzaju 4, 2)

 • zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; (Księga Rodzaju 4, 4)

 • na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. (Księga Rodzaju 4, 5)

 • Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie. (Księga Rodzaju 4, 21)

 • Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set. (Księga Rodzaju 5, 3)

 • I właśnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham i Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki, (Księga Rodzaju 7, 13)

 • Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. (Księga Rodzaju 9, 1)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina