Encontrados 3748 resultados para: Jego

 • Bóg ukazał się jeszcze Jakubowi po jego powrocie z Paddan-Aram i błogosławiąc mu (Księga Rodzaju 35, 9)
 • Izaak, doszedłszy do kresu swego życia, zmarł w późnej starości. I pochowali go jego synowie Ezaw i Jakub. (Księga Rodzaju 35, 29)

 • W Edomie był królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta - Dinhaba. (Księga Rodzaju 36, 32)

 • Gdy umarł Chuszam, po nim królem był syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu; nazwa jego miasta - Awit. (Księga Rodzaju 36, 35)

 • A po śmierci Baal-Chanana po nim królem był Hadar; nazwa zaś jego miasta Pau, a imię żony jego Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab. (Księga Rodzaju 36, 39)

 • Jakub mieszkał w kraju, w którym zatrzymał się jego ojciec, czyli w Kanaanie. (Księga Rodzaju 37, 1)

 • Oto są dzieje potomków Jakuba. Józef jako chłopiec siedemnastoletni wraz ze swymi braćmi, synami żon jego ojca Bilhy i Zilpy, pasał trzody. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. (Księga Rodzaju 37, 2)
 • Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. (Księga Rodzaju 37, 3)

 • Rzekli mu bracia: Czyż miałbyś jako król panować nad nami i rządzić nami jak władca? I jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snów i wypowiedzi. (Księga Rodzaju 37, 8)

 • Podczas gdy bracia zazdrościli Józefowi, ojciec jego zapamiętał sobie ów sen. (Księga Rodzaju 37, 11)

 • Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów! (Księga Rodzaju 37, 20)

 • Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie - długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. (Księga Rodzaju 37, 23)
“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina