Encontrados 16 resultados para: Grzeszy

 • Kiedy zawiadomiono o tym Saula, że lud grzeszy przeciw Panu, że je razem z krwią, ten zawołał: Dopuszczacie się niewierności. Zatoczcie mi tu zaraz wielki kamień! (1 Księga Samuela 14, 33)

 • Kto bliźnim gardzi - ten grzeszy, szczęśliwy - kto z biednym współczuje. (Księga Przysłów 14, 21)

 • by wiedzieli, że przez co kto grzeszy, przez to ponosi karę. (Księga Mądrości 11, 16)

 • Ten wie lepiej niż inni, że grzeszy, gdy z ziemskiej materii tworzy kruche naczynia i rzeźby. (Księga Mądrości 15, 13)

 • Człowiek łatwowierny jest lekkomyślny, a kto grzeszy, wyrządza krzywdę swej duszy. (Mądrość Syracha 19, 4)

 • Umrze tylko ta osoba, która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca ani ojciec - za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie. (Księga Ezechiela 18, 20)

 • Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. (1 List do Koryntian 6, 18)

 • Ale jeżeli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. (1 List do Koryntian 7, 28)

 • Jeżeli ktoś jednak uważa, że nieuczciwość popełnia wobec swej dziewicy, jako że przeszły już jej lata i jest przekonany, że tak powinien postąpić, niech czyni, co chce: nie grzeszy; niech się pobiorą. (1 List do Koryntian 7, 36)

 • Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. (List Jakuba 3, 2)

 • Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. (List Jakuba 4, 17)

 • Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. (1 List Jana 3, 4)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina