Encontrados 50 resultados para: Grzeszników

 • W zgromadzeniu grzeszników zapalił się ogień i przeciw narodowi buntowniczemu gniew się rozżarzył. (Mądrość Syracha 16, 6)

 • Droga grzeszników gładka, bez kamieni, lecz u jej końca - przepaść Szeolu. (Mądrość Syracha 21, 10)

 • Jak od początku dobro zostało przeznaczone dla dobrych, tak zło - dla grzeszników. (Mądrość Syracha 39, 25)

 • Dla każdego stworzenia, od człowieka do zwierzęcia, a dla grzeszników siedem razy więcej: (Mądrość Syracha 40, 8)

 • Potomstwo grzeszników jest potomstwem obmierzłym, i to, co żyje razem w domach bezbożników. (Mądrość Syracha 41, 5)

 • Dziedzictwo dzieci grzeszników pójdzie na zatracenie, a hańba stale idzie razem z ich nasieniem. (Mądrość Syracha 41, 6)

 • Żałoba u ludzi dotyczy ich zwłok, imię zaś grzeszników, jako niedobre, będzie wymazane. (Mądrość Syracha 41, 11)

 • Oto dzień Pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. (Księga Izajasza 13, 9)

 • I podepczecie grzeszników, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym Ja będę działał - mówi Pan Zastępów. (Księga Malachiasza 3, 21)

 • Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. (Ewangelia Mateusza 9, 10)

 • Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników . (Ewangelia Mateusza 9, 13)

 • Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. (Ewangelia Mateusza 11, 19)


“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina